... život je před tebou ...


Kontakt

Atd tým je složen z dobrovolných odborníku v daném oboru vystudovaném nebo profesionálne zainteresované, kterí se zřekli honoráře ve prospech projektu. Organizaci a veškeré provozní záležitosti i programovou skladbu reší autor projektu Karolína Motalová.