... život je před tebou ...


Co děláme

Realizace myšlenky atd projektu probíhá ve dvou etapách. Tou první je sepsání a vydání atd slabikáre, což je prírucka pro tuto cílovou skupinu a obsahuje v 15 kapitolách, napr. pracovne-právní základy a zpusoby hledání zamestnání, hledání bydlení, vše o doprave a cestování, struktura státních institucí v CR a Evropské unii, možnosti využití volného casu a náležitosti ruzných smluv a mnoho dalších. Informace pro nás samozrejmé, ale pro tyto mladé lidi zcela nové.

Druhou cástí, která doplnuje zmínený atd slabikár je atd seminár, kterého se úcastní „deti“ z detských domovu, které jsou ve veku, kdy budou muset prostredí ústavu detského domova opustit do dvou let. Na základe kapitol z atd slabikáre interaktivne prožijí behem 2 až 3 dní modelové situace od pracovního pohovoru, pres možnosti využití volného casu až po asertivní techniky jednání a práci s internetem. Práce je soustredena na skupiny, které cítají maximálne deset clenu.

Seminár není nudné školení detí, vše se snažíme delat tak, aby školení probehlo zajímavou a zábavnou formou vcetne proložení volnocasovými aktivitami. Deti se snažíme „vtáhnout do deje“ chceme, aby se aktivne úcastnili, rešili problémy, byli staveny do situací ve kterých se mužou mnohdy ocitnout zcela nepripraveny.

Jak mnozí z nás víme, deti z detských domovu nemají zažitý model rodiny, který by ucil, nabádal a inspiroval. Toto se náš atd seminár spolecne se atd slabikárem snaží ve zlomku nahradit. Simulujeme situace ve kterých se deti brzy ocitnou, snažíme se aby se nad temito otázkami zamysleli již nyní, aby o sobe premýšleli v širším kontextu.