... život je před tebou ...


atdSlabikář

Po úspešné realizaci atd slabikáre o nej projevili zájem Jedlickuv ústav a Nadace Terezy Maxové. Dále jsme byli osloveni Sdružením náhradní rodinné péce a jinými organizacemi pusobící ve sfére.