... život je před tebou ...


Náš cíl

 • Cílené využití volného casu, prevence rizikových aktivit
 • Rozvoj vlastního potenciálu u mladých lidí, jejich vlastní aktivity, vize
 • Rozvoj organizacních a týmových schopností
 • Vytvorení vztahu k neziskové sfére, spolecensky prospešným aktivitám
 • Poznání problematiky spolecnosti, povzbuzení jejich zainteresovanosti a schopnosti veci zmenit
 • Prevence diskriminace a potlacení predsudku k jiné skupine mladých lidí

Historie projektu

Na zacátku myšlenky pomáhat detem v zaclenení do spolecnosti po opuštení DD byla studentka Karolína Motalová z Univerzity Tomáše Bati, Fakulty multimediálních komunikací, která získala duveru samotného pana Jana Pivecky ze Slavicína, který jí díky své životní filosofii dal šanci svuj zámer v roce .... zrealizovat.


Účastníci

Nyní se již atd projektu úcastní po nekolik let deti z detských domovu Zlínského kraje a Jihomoravského kraje (Zlín, Kromeríž, Bojkovice, Smolina, Uherské Hradište, Vizovice, Liptál, Brno). Projekt má stále významnou podporu Nadace Jana Pivecky a Nadace Tomáše Bati a soucástí semináre je i setkávání a diskuse zástupcu ústavní péce a zastáncu myšlenky pestounských rodin. Navázaly se zajímavé vztahy, které pretrvávají a doplnují se. Projektu se úcastní i deti, které už detský domov opustili a postavili se na vlastní nohy a mohou prispet se svými zkušenostmi.


Psali o nás

 • 2008
 • 2007
 • 2006 MF dnes
 • 2005 Právo
 • 2005 Blesk
 • 2004 Zemedelské noviny
 • 2003 MF dnes
 • 2003 Zemedelské noviny