... život je před tebou ...


Staňte se školitelem

Vyplnte dotazník, kde si budete moci zvolit obor, ve kterém jste schopni školit. Po výberovém rízení vás oslovíme a zdelíme bližší informace kdy a kde se koná nejbližší atd školení.

  • dotazník